Dokter vs Patient. De 7 verschillen en de 2 overeenkomsten.

mariette robijnLijstje: 7 verschillen, 2 overeenkomsten

Je denkt dat dokter en patient totaaaaal verschillen. Dat is ook zo, maar de overeenkomsten tellen denk ik zwaarder.

Verschil 1. Werk

De dokter die gewoon aan het werk is, is meestal geen patient met iets ergs, anders was ze niet gewoon aan het werk. De patient die bij die dokter komt, met iets ergs, is niet aan het werk op het moment van bezoek. Dat is het eerste en belangrijkste verschil: dokter is aan het werk, patient is ziek. Dokter doet iets waarvoor ze is opgeleid, namelijk dat werk. Ze weet er veel van, she’s seen it before. Dokter doet wat dokter moet doen. Patient is niet opgeleid voor die ziekte, heeft geen college gevolgd over Hoe Doe Ik Als Ik Ziekte ABC Heb, heeft dit nog nooit eerder meegemaakt. Patient doet wat patient moet doen: hope for the best & hope for the best doctor. Dokter moet niet gaan zitten hopen, dokter moet rationele beslissingen nemen.

Verschil 2. Denkvermogen

Daarmee tikken we verschil 2 aan. Dokter denkt volgens bekende patronen, behandelplannen, overdrachten, kennis. Dokter kan dus goed van A naar B komen in haar hoofd. Patient probeert ook rustig na te denken, net als anders. Maar patient heeft met nieuwe informatie, nieuwe emoties, nieuwe lichamelijke omstandigheden te maken. Moet in haar hoofd nieuwe connecties maken. Rustig nadenken lukt pas als het nieuwtje van die ziekte er een beetje af is.

Verschil 3. Kennis

Dit verschil hoort ook weer bij het vorige verschil: dokter heeft kennis en kennis is macht. Patient heeft ook kennis van haar ziekte, maar meestal alleen van die van haarzelf. Dokter overziet de keuzes en de risico’s, want ze kent ze. Patient overziet haar eigen keuzes wel, maar weet dat ze te weinig kennis heeft om bij machte te zijn om het beste besluit te nemen.

Verschil 4. Besluiten

Met kennis van zaken kun je goede besluiten nemen. De dokter heeft die kennis, zij moet dus dat besluit nemen. Bij de dokter is kennis sterker dan gevoel, ze kan dan ook beslissen op feiten. Patient heeft ook kennis en gevoel, maar waarschijnlijk is haar gevoel sterker dan haar kennis. Patient moet dokter dus heel goed weten te overtuigen van haar gevoel, zodat de dokter denkt: als deze patient zo duidelijk is in wat zij voelt dan neem ik dat als feit over. Dokter besluit, patient zorgt voor input.

Verschil 5. Jungle

Dokter en patient zitten in de jungle. Er kan er maar 1 overleven op die paar milliliter water en die halve worm vol met proteinen. Goede kans dat de dokter overleeft, of ze nu wil of niet. Wat in de jungle gebeurt, gebeurt deep down ook in de spreekkamer. Dokter weet dat ze overleeft, terwijl het instinct van de patient zegt: doc is the survivor.

Dat jungle verschil klinkt heftig, veel mensen zullen het ontkennen. Ik denk ook niet dat dokter en patient tegenover elkaar zitten alsof er maar 1 de sterkste kan zijn, maar toch….oerinstincten bestaan vast nog.

Verschil 6. Interesssant

Dokter vindt ziektes en de persoon met de ziekte interessant. Dat triggert haar om zich in te zetten voor de persoon met de ziekte. Patient vindt haar ziekte niet zo superinteressant, patient vindt genezing een stuk interessanter. Patient vindt haar dokter redelijk interessant, ze moet aan allerlei eisen voldoen, haar dokter, maar patient vindt vooral wat haar dokter doet interessant.

Verschil 7. Geld

Dokter verdient haar brood met dokter zijn. Veel brood of weinig brood maakt even niet uit. Patient dreigt haar broodwinning te verliezen.

Overeenkomst 1. Power is in ieder geval geen verschil

Die hele power discussie is geen issue. Het jaren ’60 gebeuren van power to is historisch materiaal. De dokters die daar nu nog mee bezig zijn, mogen het helemaal loslaten, dat power to the patient. Power of the patient spreekt me meer aan, beter nog, power of the patient en de dokter samen. Patient is dan een verzamelnaam voor de patient en haar team, dokter is verzamelnaam voor de dokter en haar team.

Overeenkomst 2. Mens

De dokter is ook maar een mens, ze maakt fouten, ze is moe en ze doet haar best. Patient is ook maar een mens, ze maakt fouten en ze is moe en ze is ziek en ze doet haar best.

Kortom

Logisch dat er verschilletjes zijn tussen dokter en patient. Iedereen weet dat. In een bedrijf ga je dan dingen roepen over complementair, skills, team en alles. Niet iedereen is copywriter of software developer. Toch hoor ik mezelf nooit roepen: power to the copywriter, of: vanaf vandaag gaan we samen beslissen, of: ik ben dan wel leidinggevende, maar we zijn wel level playing field. Neejoh, we doen gewoon samen waar we goed in zijn. Dokter en patient doen dat ook.